डा. टोकराज पाण्डे

डा. टोकराज पाण्डे

रजिष्ट्रार

०१४४६५५१७

tokaraj@gmail.com

सुरेन्द्रराज पौडेल

सुरेन्द्रराज पौडेल

सूचना अधिकारी

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

surendra20poudel@gmail

चोमेन्द्र न्योपाने

चोमेन्द्र न्योपाने

गुनासो सुनुवाई अधिकारी

अनुगमन तथा मानदण्ड

०१४४६५५१७

chomendra@gmail.com

सन्देश प्रसाद जोशी

सन्देश प्रसाद जोशी

शाखा अधिकृत

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

देवराज लुईंटेल

देवराज लुईंटेल

शाखा अधिकृत

योजना शाखा

०१४४६५५१७

शोभा घिमिरे

शोभा घिमिरे

शाखा अधिकृत

तथ्याङ्क तथा वित्तीय लिश्लेशण शाखा

०१४४६५५१७

ईश्वर प्रसाद आचार्य

ईश्वर प्रसाद आचार्य

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा/सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाई (Focal Person)

०१४४६५५१७

दिपकराज पोखरेल

दिपकराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

प्रेमराज लुईंटेल

प्रेमराज लुईंटेल

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

दिपकराज श्रेष्ठ

दिपकराज श्रेष्ठ

लेखा अधिकृत

आर्थिक प्रशासन तथा स्रोत परिचालन शाखा

९८४१२४९८३४

मनुका घिमिरे

मनुका घिमिरे

कानून अधिकृत

Law

०१४४६५५१७

 प्रेम शर्मा

प्रेम शर्मा

कम्प्युटर अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

कमल पोखरेल

कमल पोखरेल

नायव सुब्बा

Law Section

०१४४६५५१७

सुमन पोखरेल

सुमन पोखरेल

नायव सुब्वा

Store

९८४१३७७०४३

 चेत प्रसाद रिजाल

चेत प्रसाद रिजाल

नायव सुब्वा

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

शान्ता फुयाल

शान्ता फुयाल

नायव सुब्वा

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

मदनकृष्ण घिमिरे

मदनकृष्ण घिमिरे

नायव सुब्बा

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

विद्या के.सी.

विद्या के.सी.

नायव सुब्बा

श्रीमान रजिष्ट्रारज्यूको कार्यकक्ष

०१४४६५५१७

डिल्ली बहादुर  खड्का

डिल्ली बहादुर खड्का

कम्प्युटर अपरेटर

संस्था सङ्गठन

०१४४६५५१७

हरि आचार्य

हरि आचार्य

कम्प्युटर अपरेटर

आर्थिक प्रशासन तथा स्रोत परिचालन शाखा

०१४४६५५१७

अन्जना शाहि

अन्जना शाहि

कम्प्यटर अपरेटर

Account

४४६११७७

याेगमणि पाण्डेय

याेगमणि पाण्डेय

कम्प्युटर अपरेटर

अनुगमन तथा मानदण्ड

४४६११७७

ज्ञानु कुमारी बस्नेत

ज्ञानु कुमारी बस्नेत

खरिदार

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

बसन्त अधिकारी

बसन्त अधिकारी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

लक्ष्मण राई

लक्ष्मण राई

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

धनमाया चापागाई

धनमाया चापागाई

कार्यलय सहयोगी

०१४४६५५१७

बाशु खत्री

बाशु खत्री

हलुका सवारी चालक

०१४४६५५१७

रामु पाठक

रामु पाठक

कार्यलय सहयोगी

०१४४६५५१७

मदनराज गिरी

मदनराज गिरी

हलुका सवारी चालक

९८४९७२५९०६

शिव पोडे

शिव पोडे

कार्यालय सहयोगी

९८४१४३२८२६

Website Views:
Web Counter