क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सहकारी ऐन २०७४ काे दफा ३०(२) बमोजिम स्थानीय तह सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य बन्ने व्यवस्था सम्बन्धी भएको निर्णय परिपत्र २०१९-०७-१२ डाउनलोड
2. विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा परिपत्र २०१५-०९-१६ डाउनलोड
3. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा परिपत्र २०१८-०९-२५ डाउनलोड
4. साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा परिपत्र २०१८-०९-०३ डाउनलोड
5. सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा परिपत्र २०१८-०७-०४ डाउनलोड
6. सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा परिपत्र २०१८-०७-०२ डाउनलोड
Website Views:
Web Counter