सङ्‌गठन

विभागको संरचना देहायको चित्रले दर्शाउँदछ :