सङ्‌गठन

विभागको साङ्गठनिक सञ्जालमा ३९ एकाइ पर्दछन् — ३३ डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू, पाँच सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयहरू र एक केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र। विभाग काठमाडौँमा अवस्थित छ र यसका एकाइहरू देशभरि फैलिएका छन् । एउटा डिभिजन कार्यालयले १–५ जिल्ला हेर्दछ भने प्रशिक्षण औ डिभिजन कार्यालयका प्रशिक्षण गतिविधिहरू क्षेत्रभरि विस्तारित हुन्छन् । 
विभागकोसंरचना देहायको चित्रले दर्शाउँदछ :
चित्र : विभाग र अन्तर्गतको सञ्जाल