• श्रीमान् रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे ज्यूको सहकारी विभागमा पद बहाली कार्यक्रम ।

  श्रीमान् रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे ज्यूको सहकारी विभागमा पद बहाली कार्यक्रम ।

 • माननीय मन्त्रिज्यू नियामक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसंग सहकारी सुशासन, नियमन र प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गाेष्ठिमा मन्तव्य दिनु हुँदै ।

  माननीय मन्त्रिज्यू नियामक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसंग सहकारी सुशासन, नियमन र प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गाेष्ठिमा मन्तव्य दिनु हुँदै ।

 • ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा वृक्षारोपन तथा सरसफाइ कार्यक्रममा लिइएको सामूहिक तस्विर।

  ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा वृक्षारोपन तथा सरसफाइ कार्यक्रममा लिइएको सामूहिक तस्विर।

 • ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा लिइएको सामूहिक तस्विर।

  ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा लिइएको सामूहिक तस्विर।


Registrar
View Profile
Tola Raj Upadhyaya

Tola Raj Upadhyaya


Deputy-Registrar (Information Officer)
View Profile
Tek Raj Aryal

Tek Raj Aryal


Deputy-Registrar (Complain Hearing Officer)
View Profile

   Introduction

Created in 1953, the Department of Co-operatives represents the few early agencies of Government of Nepal tasked with initiating the process of development. Nepal became a democracy in 1951 following a historic popular movement. Freed from a long spell of repressive family rule, the people had aspirations for development, and the leaders had to deliver on their promises. As democracy was leading development, the co-operative movement among the masses would have formed the basis of both. Thus the Department had to foster co-operative ventures, bringing the resources of the poor to bear on the problem of poverty.
Today the Department can look back to more than six decades of its work with satisfaction in that there is a full-fledged co-operative movement in the country. With a total of around 34 thousand co-operatives operating in all provinces, districts and municipalities or village bodies, and involving over 6.3 million small farmers, artisans, labourers, consumers, and others in the poverty bracket, the movement is gradually developing into a force for promoting non-exploitative economic relations.

Read More

   Co-operative Legislation

Title Download
Calculation of the Member Centredness Index
Procedures for the Unification and Division of Co-operative Societies and Unions 2013
कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा
View All
Title Download
Cooperative Act, 2074
National Co-operative Policy 2012
Co-operative Rules, 2018
View All
Title Download
सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षणको लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम Updated 2079/08/20
सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४
सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालन कार्यविधि,२०७७
सहकारी एकीकरण तथा बिभाजन निर्देशिका
View All
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View All

   Notice Board

Sorry! Data is not available.
View All
Sorry! Data is not available.
View All

   Publications

Title Download
सहकारी झलक, २०७७
Co-operative Statistics in Details, 2066
Co-operative Statistics in Details, 2068
Co-operative Statistics in Details, 2074
Co-operative Statistics in Details, 2073
View All
Title Download
NRA_REPORT_2020_Summarized
goAML Resource Video Link
सूचना तथा सन्दशहरु
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ)
सहकारी बुलेटिन
View All
Title Download
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८०/०४/०१ देखि २०८०/०७/३०)
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी)
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७९।०४।०१ देखि २०७९।०६।३१ सम्मका गतिविधिहरु))
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७९।०१।०१ देखि २०७९।०३।३१ सम्मका गतिविधिहरु))
View All

   Video Gallery View All

सहकारी सम्वन्धी सचेतनामूलक भिडियो

Website Views:
Web Counter