परिपत्र

शिर्षक डाउनलोड
सहकारी ऐन २०७४ काे दफा ३०(२) बमोजिम स्थानीय तह सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य बन्ने व्यवस्था सम्बन्धी भएको निर्णय
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा
साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा
सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा
सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा
विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा