कर्मचारी

विभागको नेतृत्व प्रथम श्रेणीका अधिकृत रजिष्ट्रारले गर्दछन् । रजिष्ट्रारलाई दुई उपरजिष्ट्रार, एक उपसचिव (लेखा) र एक वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहयोग गर्दछन् । विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा ३७ जनशक्ति छ ।
केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख द्वितीय श्रेणीका अधिकृत हुन्छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय ३३ मध्ये चारोटामा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत र बाँकी तृतीय श्रेणीका अधिकृत प्रमुख छन् ।
जम्मा ८६ अधिकृत समेत विभागीय कर्मचारीको गिन्ती ५९४ पुग्दछ ।