सांगठनिक विवरण


नेपाल सरकारले हालै सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु कटौती गर्ने निर्र्णय गरेवमोजिम विभाग र विभाग अन्तर्गतको कार्यालयहरुको पुर्नसंरचना गर्ने कार्यलाई अगाडी वढाइएको छ । यस क्रममाविभागको तर्पmवाट साविकका ६८ जिल्ला सहकारी कार्यालयको वदला कार्यभार, भौगोलिक अवस्थिति, संचार रयातायातको सुगमता एवं मौजुदा पूर्वाधारहरु समेतका आधारमा विभिन्न जिल्लाहरु प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भएका पांचवर्गका जम्मा ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । हाल रहेका कार्यालयहरुमा कुल ५९४ विभिन्न श्रेणीकाकर्मचारीहरु रहेका छन । यसरी पुर्नसंरचना गरिएका कार्यालयहरु मिति २०६१।१।१ देखि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।डिभिजन कार्यालयहरुको मुकाम, प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र र कुल दरवन्दी विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ ।