हाई लाईटस : बहुबर्षिय ठेक्का प्रकृयामा रहेका आयोजनाहरुको विवरण सम्बन्धमा ।  |   काठमाण्डौ ललितपुर र भक्तपुरमा सघन अनुगमन भएका सहकारी स‌स्थाहरुको लेखा परीक्षण स्वीकृति लिनका लागि पेश गर्ने चेक लिष्ट ।  |   प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।  |   अन्तराष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।  |   सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७३।०३।०५)  |